ZOOM Festival 2012 – Tema: Grænser

ZOOM Festivalen – en film og fotokonkurrence for produktionsskoleelever

Zoom-festivalen danner grobund for, at unge talenter fra produktionsskolerne springer ud og dyster inden for fotografi og film.

Årets tema var “Grænser”  og konkurrencen sluttede med finale og prisuddeling i Kulturhuset Kilden i Brøndby  19. april 2012.

Seks skoler, seks dage, 130 elever

I løbet af seks dage fremstilles fotografier og kortfilm, professionelle dommere vurderer, og der uddeles præmier inden for kategorierne:

  • Bedste film
  • Bedste fotografering
  • Bedste klip
  • Bedste lyddesign
  • Bedste billedserie
  • Bedste enkeltbillede
  • Bedste idé
  • Bedste billedredigering
  • ZOOM-prisen, for den særlige detalje eller bedrift, der falder udenfor kategorierne.

De kreative miljøer

Konkurrencens formål er dels at gøre opmærksom på de kreative miljøer på produktionsskolerne dels at fremme samarbejdet og fællesskabet mellem produktionsskolerne.

Produktionsskolernes målgruppe er unge mellem 16 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Undervisning på et kreativt værksted

Rammerne er radikalt anderledes end det traditionelle skolemiljø, idet eleverne arbejder i værksteder med praktiske opgaver.

På de seks deltagende produktionsskoler prøver eleverne bl.a. kræfter med mediefagene og forskellige medieprodukter.

Målsætningen er, at eleverne udvikler sig både fagligt, socialt og personligt, så de efter et ophold på produktionsskolen er afklarede om deres videre forløb – enten i en ungdomsuddannelse eller på arbejdsmarkedet.

 

Zoomfestival 2013

Zoomfestival 2013 indledes tirsdag 2. april og slutter med gallashow og prisuddeling torsdag 11. april 2013.

_______________________________________________________________________________________

ZOOM Festival 2012 arrangeres i fællesskab af produktionsskolerne: Ballerup-Herlev Produktionshøjskole, Den Økologiske Produktionsskole, Medieskolen i Lyngby, Ålborg Produktionsskole, K.U.B.A. og Produktionshøjskolen i Brøndby.