Cookie- og privatlivspolitik

Vil du ændre dit samtykke?

Du kan ændre dit samtykket under punkt 7.1

Vigtigt: Dit valgt bliver husket i 365 dage, men du kan altid ændre det her på denne side (punkt 7.1.).

ZOOM Festivalen 2021

Privatlivspolitik

 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan ZOOM Festivalen indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger www.zoom-festival.dk eller på anden måde videregiver personoplysninger til ZOOM Festivalen.

Det omfatter også foto- og filmoptagelser, der er tilmeldt ZOOM Festivalens konkurrencer.

Når ZOOM Festivalen indsamler og behandler personoplysninger, sker dette efter Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

 

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Som udgangspunkt samler vi ikke personoplysninger, med mindre det klart fremgår af en samtykkeerklæring eller anden accept.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner.

Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri.

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Vi indsamler personoplysninger i forbindelse med:

·         Tilmelding til ZOOM Festivalens konkurrencer

·         Foto- og filmoptagelser, der indgår i ZOOM Festivalens konkurrencer

Vi indsamler oplysninger som billedmateriale, navn, funktion og skole i forbindelse med tilmelding til ZOOM Festivalens konkurrencer.

Vi behandler disse oplysninger med det formål at kunne gennemføre ZOOM Festivalen som beskrevet her: https://zoom-festival.dk

Modeller og medvirkende i foto- og filmoptagelser skal godkende en samtykkeerklæring.

Vi videregiver ikke dine oplysninger indsamlet medmindre dette er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse eller udøve en myndighedsfunktion jf. relevant lovgivning.

Vi sletter eller journaliserer dine oplysninger jf. arkivloven når deres formål er opfyldt.

 

COOKIES

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde herunder.

 

COOKIEPOLITIK

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er alene til brug for statistik.

Vi registrerer, at du har besøgt ZOOM Festivalens hjemmeside, hvilke sider du ser, hvor ofte mv. De oplysninger indgår i en samlet oversigt over alle brugernes adfærd på hjemmesiden.

Vi får derfor ikke oplysninger, der specifikt handler om din adfærd på hjemmesiden.

 

HVAD ER EN COOKIE?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes.

Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold.

En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren.

Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter.

Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies).

Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

 

COOKIES

På zoom-festival.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt.

Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på zoom-festivalen.dk:

·         Statistik: Vi fører statistik over brugen af vores websider, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse dem brugernes behov. Vi indsamler blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siderne.

·         Cookies i forbindelse med indlejret videomateriale fra videotjenesten Vimeo. Se her for privatlivspolitik på Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

HVORDAN FJERNES/UNDGÅS COOKIES?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr. Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

 

HVORFOR INFORMERER VI OM COOKIES?

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT-udstyr.

Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

SAMTYKKE

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vi benytter også foto- og filmoptagelser i overensstemmelse med det samtykke, der er afgivet af modeller og medvirkende.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger herunder brug af optagelser, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage i forbindelse med besøg på hjemmesiden, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

 

SIKKERHED

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger herunder optagelser, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Mail:

 

DATAANSVARLIG

Det er skolen, der er dataansvarlig i forhold til lovgivningen for de foto- og film optagelser, der foretages af elever på den pågældende skole.

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER MV.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger – herunder videotjenesten Vimeo.

Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

KONTAKT

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger herunder optagelser, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

 

ZOOM Festivalen

v. koordinator Henrik Ledet

FGU Vestegnen Brøndby

Visual Media

Nykær 44, 2605 Brøndby

tlf. direkte 26 39 66 40

Mail:

 

FGU Vestegnen

Pilemøllevej 90

2635 Ishøj

tlf. 36 38 26 00

Mail:

CVR nr.: 39816431