Fotografi: Ester Andradottir – FGU Hovedstaden Østerbro